Μαθήματα

1o Εξάμηνο - Υποχρεωτικά

Στρατηγική Διοικητική Λογιστική

Σκοπός του μαθήματος είναι η αναλυτική εξέταση θεμάτων που αποβλέπουν στη επεξεργασία των λογιστικών δεδομένων και την παροχή εξειδικευμένης λογιστικής πληροφόρησης προς τα διοικητικά στελέχη.

lesson codeACC_101

 Aggelopoulos Αγγελόπουλος Ελευθέριος

Χρηματοοικονομική Λογιστική στη Λήψη Αποφάσεων

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές τις λογιστικές καταστάσεις, τη λογιστική ισότητα, και την καταγραφή των λογιστικών γεγονότων με τη διπλογραφική μέθοδο.

lesson codeACC_102

 Georgopoulos Γεωργόπουλος Αντώνης

Εταιρική Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές προχωρημένες μεθόδους εταιρικής χρηματοοικονομικής διοίκησης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εφαρμογή τους σε πραγματικά προβλήματα χρησιμοποιώντας το EXCEL.

lesson codeACC_103

 Tsagkanos Τσαγκανός Αθανάσιος

Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων για τη Λήψη Αποφάσεων

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τα απαραίτητα μαθηματικά εργαλεία στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος αναφορικά με την μεθοδολογία έρευνας και την πολυδιάστατη ανάλυση δεδομένων.

lesson codeACC_104

 Androulakis Ανδρουλάκης Γεώργιος

1o Εξάμηνο - Προαιρετικά

Μάθημα επιλογής από τα παρακάτω 2

Ελεγκτική και Θεσμική Συμμόρφωση

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές τους τρόπους διενέργειας ελέγχων σε σειρά συναλλακτικών κυκλωμάτων και εταιρικών λειτουργιών.

lesson codeACC_105

 Menexiadis Μενεξιάδης Μάριος

Διαχείριση Συγκρούσεων και Ηθική Ηγεσία

 

lesson codeACC_106

 People icon

Διοίκηση Αλλαγών και Performance Management

Οι σύγχρονες συνθήκες και το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον διαμορφώνουν την ανάγκη προσαρμογής στις πολυδιάστατες επιχειρησιακές εξελίξεις.

lesson codeACC_107

 Paraschi Παράσχη Ελένη

2o Εξάμηνο - Υποχρεωτικά

Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης και Κοινωνική Ευθύνη

Το μάθημα θα καλύψει τις έννοιες, τις αρχές, τους στόχους και το πεδίο εφαρμογής της Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Κοινωνικής Ευθύνης.

lesson codeACC_108

 Papaxaralabous-Papadimitriou Συνδιδασκαλία : Παπαχαραλάμπους Νικόλαος - Παπαδημητρίου Δήμητρα 

Διπλωματική Εργασία

 

lesson codeACC_ THE118

 People icon

2o Εξάμηνο - Προαιρετικά

Μάθημα επιλογής από τα παρακάτω 3

Φορολογική Λογιστική

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές/φοιτήτριες το τρέχον φορολογικό σύστημα βάσει του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος – ΚΦΕ (ν. 4172/2013) με αναφορά στις εκδοθείσες ερμηνευτικές εγκυκλίους του νόμου καθώς και σε θέσεις της Φορολογικής Διοίκησης, το οποίο βρίσκει εφαρμογή τόσο σε μεμονωμένες εταιρείες διαφόρων νομικών μορφών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ .κλπ.)

lesson codeACC_109

 AggelopoulosΑγγελόπουλος Ελευθέριος

Σύγχρονα Θέματα Εμπορικού Δικαίου και Εταιρικής Διακυβέρνησης

Σκοπός του μαθήματος είναι η αναλυτική εξέταση νομικών θεμάτων που αποβλέπουν στην κατανόηση σύγχρονων ζητημάτων εμπορικού δικαίου και την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων εταιρικής διακυβέρνησης προς τα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.

lesson codeACC_112

 TseneΤσενέ Χρυσούλα

Σύγχρονα Θέματα Λογιστικής

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει σφαιρικά στους φοιτητές τη θέση του λογιστή στο σύγχρονο περιβάλλον. Ειδικότερα, αναλύονται οι σχέσεις που έχει η επιχείρηση με το περιβάλλον της, όπως επίσης οι επιδράσεις του περιβάλλοντος στη δομή και στις λειτουργίες της επιχείρησης.

lesson codeACC_110

 AggelopoulosΓεωργόπουλος Αντώνης

2o Εξάμηνο - Προαιρετικά

Μάθημα επιλογής από τα παρακάτω 4

Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων και Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές προχωρημένες μεθόδους ανάλυσης και στρατηγικής διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων καθώς και σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.

Lesson codeACC_115

 TsagkanosΤσαγκανός Αθανάσιος

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Σκοπός του μαθήματος είναι να παράσχει σε στελέχη οικονομικών διευθύνσεων και απόφοιτους οικονομικών σχολών πρακτική και αναλυτική εκπαίδευση πάνω στα βασικότερα πρότυπα των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Lesson codeACC_117

 Sotiropoulos-AggelopoulosΣυνδιδασκαλία : Σωτηρόπουλος Γεώργιος - Αγγελόπουλος Ελευθέριος 

Σύγχρονες Μέθοδοι Κοστολόγησης [Περιβαλλοντική Διοικητική Λογιστική]

Το μάθημα αποτελείται από δύο αυτόνομες ενότητες που σχετίζονται με την θεωρητική θεμελίωση και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων κοστολόγησης.                     

Lesson codeACC_114

 Sarigianidis-VutsinasΣυνδιδασκαλία : Σαρηγιαννίδης Χρήστος - Βουτσινάς Βασίλειος 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Προστασία Ιδιωτικότητας και Επιχειρηματικότητα

Στο μάθημα αυτό συζητείται η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη δημόσια διοίκηση σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων έτσι ώστε να βελτιωθεί η παροχή δημόσιων υπηρεσιών και να ενισχυθούν οι δημοκρατικές διαδικασίες, προς όφελος του πολίτη, σε συνδυασμό με τις Ευρωπαϊκές, εθνικές, και διεθνείς πολιτικές.

Lesson codeACC_116

 Sotiropoulos-AggelopoulosΣταματίου Ιωάννης

qxif-map-marker-alt

Διεύθυνση

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη 26504 Ρίο Αχαΐα

qxio-android-phone-portrait

Επικοινωνία

+30-2610996272

qxif-envelope

Email

mscaccount@upatras.gr

Αναζήτηση

Newsletter

Τοποθεσία