Συνεργασία του ΠΜΣ Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης με το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και Ουαλίας (Institute of Chartered Accountants in England and Wales / ICAEW)

Στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών του ΠΜΣ Λογιστικής στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα αναγνωρίστηκε από το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και Ουαλίας (Institute of Chartered Accountants in England and Wales / ICAEW) ως ICAEW Partner in Learning.

Το διδακτικό προσωπικό του μεταπτυχιακού θα συνεργαστεί με το Ινστιτούτο για την επαγγελματική ανάπτυξη και εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών του.

Το ΠΜΣ Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης έχει αναγνωριστεί με εξαίρεση 5 μαθημάτων για την απόκτηση του τίτλου Ορκωτού Λογιστή Ελεγκτή ACA Qualification. (συνημμένο αρχείο αντιστοίχησης μαθημάτων ΠΜΣ).

Εικόνα1.png

  • slider1

  • Slider 2

qxif-map-marker-alt

Διεύθυνση

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη 26504 Ρίο Αχαΐα

qxio-android-phone-portrait

Επικοινωνία

+30-2610996272

qxif-envelope

Email

mscaccount@upatras.gr

Αναζήτηση

Newsletter

Τοποθεσία