ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Το Νοέμβριο του 2023 ολοκληρώθηκε Έρευνα Απόφοιτων με αποστολή ερωτηματολογίου σε 62 απόφοιτους ως εκείνη τη χρονική στιγμή (41 απόφοιτοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και 21 απόφοιτοι του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023).

Απάντησαν 42 απόφοιτοι (ποσοστό απόκρισης με ολοκληρωμένες απαντήσεις: 68%) και τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου παρουσιάζονται στο συνημμένο pdf αρχείο.

Ακολουθεί το κείμενο που αποστάλθηκε στoυς απόφοιτους.

Έρευνα Αποφοίτων

Αγαπητές Aπόφοιτες και Aγαπητοί Aπόφοιτοι, 

Το ΠΜΣ Λογιστικής στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης πραγματοποιεί Έρευνα Αποφοίτων με στόχο τη συλλογή πληροφοριών για την αξιολόγηση του ΠΜΣ, τον χρόνο που απαιτείται για την εύρεση μιας θέσης εργασίας και τους εργασιακούς χώρους απασχόλησης. Η Έρευνα αυτή αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την καταγραφή των συνθηκών που επικρατούν σε σχέση με τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας δεδομένου ότι στρατηγικός μας στόχος είναι να εγκαθιδρύουμε μια μόνιμη γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας μαζί σας.   

Σας παρακαλούμε θερμά να συμμετέχετε στην Έρευνα των Αποφοίτων του ΠΜΣ Λογιστικής Πανεπιστημίου Πατρών, ακολουθώντας το σύνδεσμο που σας έχει σταλεί στο πανεπιστημιακό σας email. 

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μας δίνει τη δυνατότητα να συλλέγουμε στοιχεία και να έχουμε ικανοποιητική εικόνα της εξέλιξής σας, άρα να βρισκόμαστε στο πλευρό σας ουσιαστικά και να συνδράμουμε στην προσπάθειά σας. 

Ας ληφθεί υπόψη ότι η συμπλήρωση και υποβολή του απαιτεί μόλις 5 λεπτά και η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη! 

Υπογραμμίζεται ότι τα στοιχεία του ερωτηματολογίου θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμβολή σας στην επιτυχή ολοκλήρωση της έρευνας και με ιδιαίτερη χαρά θα μοιραστούμε τα αποτελέσματά της μαζί σας.

icon1ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

icon1Ανάλυση Ερευνας Αποφοιτων από Συντονιστική Επιτροπή

 

qxif-map-marker-alt

Διεύθυνση

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη 26504 Ρίο Αχαΐα

qxio-android-phone-portrait

Επικοινωνία

+30-2610996272

qxif-envelope

Email

mscaccount@upatras.gr

Αναζήτηση

Newsletter

Τοποθεσία