ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ καταβάλλουν τέλη φοίτησης, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 1.500€ ανά εξάμηνο. Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις. Το Π.Μ.Σ παρέχει υποτροφίες με τη μορφή μερικής ή ολικής απαλλαγής διδάκτρων (ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των νόμων 4899/16.9.2022 και 4957/27.7.2022 ).

qxif-map-marker-alt

Διεύθυνση

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη 26504 Ρίο Αχαΐα

qxio-android-phone-portrait

Επικοινωνία

+30-2610996272

qxif-envelope

Email

mscaccount@upatras.gr

Αναζήτηση

Newsletter

Τοποθεσία