Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ - Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης”. (“Master in Accounting in the Modern Management Environment)

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα πρέπει να υποβάλουν «Αίτηση Βεβαίωσης Έγκρισης Απονομής Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών» στον σύνδεσμο https://eservice.upatras.gr ακολουθώντας τις οδηγίες του συνδέσμου, μέχρι 19/02/2024.

Συνημμένο δικαιολογητικό για την υποβολή της αίτησης:
1.    Το απαντητικό email από το nemertes με τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα λάβετε από την υπηρεσία μετά την κατάθεση της Διπλωματικής Εργασίας στο
https://nemertes.library.upatras.gr .Παρακαλούμε ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του nemertes.

Ταχυδρομική αποστολή των παρακάτω:
1.    CD με τη Διπλωματική Εργασία.
2.    Φοιτητικό Πάσο. Σε περίπτωση απώλειας ή μη έκδοσης θα πρέπει να συμπληρώσετε την αντίστοιχη ΥΔ την οποία και να αποστείλετε.

qxif-map-marker-alt

Διεύθυνση

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη 26504 Ρίο Αχαΐα

qxio-android-phone-portrait

Επικοινωνία

+30-2610996272

qxif-envelope

Email

mscaccount@upatras.gr

Αναζήτηση

Newsletter

Τοποθεσία

  • qxio-social-facebook
  • qxif-linkedin-in