ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ICA (INTERNATIONAL COMPLIANCE ASSOCIATION)

ica

 

Ο Οργανισμός Διεθνής Συμμόρφωσης ICA (International Compliance Association) είναι ένας διεθνής επαγγελματικός οργανισμός πιστοποίησης για τη θεσμική ρύθμιση
και συμμόρφωση στο πλαίσιο αντιμετώπισης του χρηματοοικονομικού εγκλήματος.
Από το 2001, έχει βελτιώσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την χρηματοοικονομική συμπεριφορά περισσότερων από 150.000 επαγγελματιών σε 152 χώρες, μέσω:
• του διεθνώς αναγνωρισμένου χαρτοφυλακίου επαγγελματικών προσόντων (που απονέμεται σε συνεργασία με το Alliance Manchester Business School, του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ),
• της διαπιστευμένης εκπαίδευσης εντός του Οργανισμού.
Ο στόχος του Οργανισμού είναι να εμπνεύσει, και να εκπαιδεύσει τη διεθνή κοινότητα στις διεθνείς αρχές και αξίες της επιχειρηματικής ηθικής, έτσι ώστε η επιχειρηματική
και επενδυτική δραστηριότητα να διεξάγεται με ορθό τρόπο, αποδεχόμενη την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για να αποφεύγεται το οικονομικό έγκλημα.
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, κατόπιν σχετικού συμφωνητικού με τον εν λόγω Οργανισμό, προσφέρει στους φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Λογιστική στο Σύγχρονο
Περιβάλλον Διοίκησης’’ (“Master in Accounting in the Modern Management Environment”)
τη δυνατότητα να λάβουν τέσσερις (4) Πιστοποιήσεις από το συγκεκριμένο Οργανισμό.
Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για:


Certification in Compliance,
• Certification in Corporate Governance,
• Certification in Anti bribery corruption,
• Certification in Anti money laundering.

Οι Πιστοποιήσεις αυτές θα μπορούν να λαμβάνονται από τους φοιτητές, αφού αρχικά έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει με επιτυχία τα ακόλουθα μαθήματα.


Για το Certification in Compliance:
• Εταιρική Χρηματοοικονομική Διοίκηση,
• Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων και Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης,
• Ελεγκτική και Θεσμική Συμμόρφωση.


Για το Certification in Corporate Governance:
• Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης και Κοινωνική Ευθύνη,
• Εταιρική Χρηματοοικονομική Διοίκηση,
• Λογιστική και Επιχειρηματικό-Κοινωνικό Περιβάλλον ή Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Προστασία Ιδιωτικότητας και Επιχειρηματικότητα.


Για το Certification in Anti bribery corruption:
• Ελεγκτική και Θεσμική Συμμόρφωση,
• Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης και Κοινωνική Ευθύνη,
• Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων και Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης ή Λογιστική και Επιχειρηματικό-Κοινωνικό Περιβάλλον.


Για το Certification in Anti money laundering:
• Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων και Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης,
• Φορολογική Λογιστική,
• Χρηματοοικονομική Λογιστική στη Λήψη Αποφάσεων.
Εν συνεχεία με την εγγραφή των φοιτητών στον Οργανισμό ICA (με ένα μικρό κόστος που θα καταβάλλεται αποκλειστικά στον Οργανισμό ICA, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση από το Πανεπιστήμιο) δίδεται πρόσβαση στις βιβλιογραφικές πηγές του ICA για διάστημα τριών (3) μηνών.
Η λήψη του εκάστοτε πιστοποιητικού θα πραγματοποιείται, εφόσον οι φοιτητές απαντήσουν επιτυχώς σε δοκιμασία 25 ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών.
Η πρόσβαση στο υλικό του ICA, αλλά και οι προσπάθειες επιτυχούς δοκιμασίας, θα έχουν διάρκεια 3 μηνών, δηλαδή οι φοιτητές θα μπορούν να δοκιμαστούν όσες φορές
είναι απαραίτητο μέσα στο διάστημα των 3 μηνών.

ICA

Certification in Corporate Governance

ICA

Certification in Anti bribery corruption

ICA

Certification in Compliance

ICA

Certification in Anti money laundering

qxif-map-marker-alt

Address

Department of Business Administration,University Campus,26504,Rio

qxio-android-phone-portrait

Call Us

+30-2610996272

qxif-envelope

Email Us

mscaccount@upatras.gr

Search

Newsletter

Find Us

ica
 
acca
  • qxio-social-facebook
  • qxif-linkedin-in